Digitaltkonst av Sätersstad jul 1999 Digitaltkonst av Jul 2000 Digitaltkonst av Rankhyttan och Gustav vasa Digitaltkonst av kosmetik Skönvikssnickeri Bildspel till Mentalvårdsmuseet i Säter bildspel till ljus och ljudillustrationer Ockelbo och Åmot kyrka
Säters stad Åsmansgårdarna Rankhyttans Herrgård Skönvik Mentalvårdmuseum Ockelbokyrka
modell av Säters järnvägstation för Säters Kommun Skönvik, Skönvikshallen, Qvinnomässan för Säters Kommun, akyrlmålning Skönvik, Säters sjukhus, Mentalsjukhus, akyrlmålning, Fastighetskontoret Säters Kommun 1996 Säters järnvägstation anno 1900 i Säters Kommun väggmålning Blyteckning,Säters stationshuset som frimärke i A3 storlek Säters Triathlon 1996, festival i Säters Kommun, akrylmålning storlek 2,5x2,7m
Säters Järnvägstation Qvinnomässa i Säter Skönvik i Säter Säters stationshuset stationshuset frimärke Säters Triathlon
Säters stad, Rådhustorget, Storgatan Säterdalen informationstavlan i akryl Välkommen till Säter Kulturstaden grundad år 1642 i Säters Kommun, akyrlmålning storlek 2,5x2,7m Säters idrottsplats, Säters IF för Säters Kommun, akrylmålning storlek 1000x600mm Akrylmålning av europakarta "Sverige, Dalarna, Säter" Triathlon VM  1999 Saters Triathlon VM 1999 för Säters Kommun digitaltext storlek 2000x350mm
Säters stad Säterdalen vägvisning Välkommen till Säter Säters IF Säters Triathlon Säters Triathlon
Säters kommunala musikskola, digitalttext, storlek 500x700mm

Akrylmålning av figurer företagskvinna på perrong

Blyteckning av trä industrier i Säters Kommun renovering av skylten Konsthjulet Kraftstation Säterdalen Digitalt cd med bilder av Säters genomfart, Säters centrum för Säters Kommun Millennium monument : Ritnings och användningsförslag till Säters Kommun
Säters musikskola Säters stationshuset Säters träindustrier Konsthjulet i Säter En röd tråd genom Säter Millennium Monument
Akrylmålning av Välkommen till trä och kulturstaden Säter och digitalt arbete Arrangemang i Säters kommun digitalt arbete av olika banderoller Säters Handelsplats digitalt arbete Digitalritnings förslag av skyltar och belysning Basarplan Gustafs industrier i Säters Kommun, digitalt arbete Säterjänta vid riksväg 70 i Säters Kommun, digitalt arbete
Välkommen till Säter Säters triangel Säters Handelsplats Basarplan i Säter Gustafs industrier Säterjänta
Biografteater, akyrlmålning Sommar i Säters Kommun, akrylmålning Näringslivsenheten gamla badhuset i Säters Kommun, digitalt arbete Bankhuset vid rådhustorget i Säters stad, akrylmålning Text, den hvita staden, dekorationmålning, Ljussättning och teknik i Mentalvårdsmuseet akyrlmålning och digitaltext Skönviks IK vid Skönviks idrottsplan
Biograftheater Film och Biografmuseet Näringslivsenheten i Säter Bankgården i Säter Säterbostäder Mentalvårdmuseet Skönviks IK
Olika tekniker i Säters Kommun Tapetcollage Falumunken Logotype brevpapper Korså fastighets ab

logotyp fyra hjärtan till Västeråsstift

Logotype RSMH - HOPPET

Logotype, stämpel, sigill familien Hammar

Säters kommun projekt Falumunken Korså bruk Västeråsstift RSMH Hoppet i Säter Sigill Janne Hammar
Logotyp Millennium Monument i Säter

Tavla i akrylmålning " Personvagn och kärleksparet, Elsy

gatusten och tall  i MDF och akrylteknik

höstglädje relief i Garbergsgranit

Hedemoraryttaren stålskulptur

träskulptur Padda
Millennium Monument Säters järnvägstation Hedemora kommun Anette  stendesign Hedemoraryttaren Sköldpadda
återvinnelse en skrotskulptur Akrylmålning av Norge motiv kärleken mellen himmel och jord akvarelmålning Valnötshjärta, Walnussherz, walnutheart, noix coe.ur stenhjarta skapat av naturen, Steinhertz, stoneheart, pierre coe.ur väggmålning Malin på motorcykel
Skrotskulpturer återvinnelse Norge motiv Kärlekskorset Valnötshjärta Stenhjärta Malin Karlsson
Carola Kruse porträttmålning på duk mormor porträttmålning på duk Anette Kruse porträttmålning på dörren Farmor porträttmålning på duk Väggmålning av Janne på Skönvik Ljustern sett ifrån Skönvik
Carola Kruse Mormor Sjögren Anette Kruse Farmor Larsson Janne Hammar Vårdcentralen i Säter
REHAB-Center på Skönvik i Säter akrylmålning av Snickare Conny och Kent på plywood

akrylmålning av Elsy på MDF

akrylmålning av Sven på MDF

akrylmålning av Kärlekspar vid Säters järnvägstation

akrylmålning av Stins vid Säters järnvägstation

REHAB center i Säter Vi som jobba i Säter Elsy på Säters station Sven på Säters station Kärlekspar på Säters station Stins på Säters station

akrylmålning av Faluturisten hälsa välkommen till Falu gruva

akrylmålning av Välkommen åter hälsa Säterflickan vid riksväg 70 Grafik äpple, graphik apfel, graphic apple , estampe pomme Akrylbaserad datagrafik, computergraphic av vattern Akrylbaserad datagrafik, computergraphic av rost Akrylbaserad datagrafik, computergraphic av på väg
Turist i Falugruva Välkommen åter, säger Säterjänta Äpple Vattern Rost på väg
Akrylbaserad datagrafik, computergraphic av skydd Akrylbaserad datagrafik, computergraphic av Säter anno 1900 talet Akrylbaserad datagrafik, computergraphic av uppställning Akrylbaserad datagrafik, computergraphic av mutter grakik framtiden datagrafik av våga föda
skydd Bankhuset i Säter uppställning mutter framtiden Våga föda
datagrafik av äggformation          
äggformation          
           
           
Fallskärmavtal