Mentalvårdsmuseet presentera Från Säters hospital till Skönvik, Digitalt bildspel

Titel/Title: Från Säters hospital till Skönvik     

 
Teknik: Digitalfoto, retuschering, bildspel
Bildspel för undervisningen / Bildspiel für Unterricht / picturesplay for teaching
 
Mentalvårdsmuseet presentera Ansikten, Gesicht, Face, Digitalt bildspel

Titel/Title: Ansikten

Teknik: Digitalfoto, retuschering, bildspel
Bildspel för undervisningen / Bildspiel für Unterricht / picturesplay for teaching
Mentalvårdsmuseet presentera Skötarhistorik, digitalt bildspel

Titel/Title: Skötarhistorik 

Teknik: Digitalfoto, retuschering, bildspel
Bildspel för undervisningen / Bildspiel für Unterricht / picturesplay for teaching
 
 
Mentalvårdsmuseet presentera sjukhusarkitetur och psykiatrin, digitalt bildspel
Titel/Title: Sjukhusarkitektur
Teknik: Digitalfoto, retuschering, bildspel
Bildspel för undervisningen / Bildspiel für Unterricht / picturesplay for teaching
 
Mentalvårdsmuseet presentera gruvhospitalet, digitalt bildspel
Titel/Title: Gruvhospitalet
Teknik: Digitalfoto, retuschering, bildspel
Bildspel för undervisningen / Bildspiel für Unterricht / picturesplay for teaching
 
 
 
 
Se här, sehe hier, look here, regarder
Homeside /  Mentalvårdmuseum  /  Säters kommun / Säters kyrka

©khkonst.com