1995

modell av Säters järnvägstation för Säters Kommun

Skönvik, Skönvikshallen, Qvinnomässan för Säters Kommun, akyrlmålning

1996

Skönvik, Säters sjukhus, Mentalsjukhus, akyrlmålning, Fastighetskontoret Säters Kommun 1996

Säters järnvägstation anno 1900 i Säters Kommun väggmålning

Blyteckning,Säters stationshuset som frimärke i A3 storlek
Säters Triathlon 1996, festival i Säters Kommun, akrylmålning storlek 2,5x2,7m
Säters stad, Rådhustorget, Storgatan

Säterdalen informationstavlan i akryl

Välkommen till Säter Kulturstaden grundad år 1642 i Säters Kommun, akyrlmålning storlek 2,5x2,7m

Säters idrottsplats, Säters IF för Säters Kommun, akrylmålning storlek 1000x600mm

1997

Akrylmålning av europakarta "Sverige, Dalarna, Säter" Triathlon VM  1999

1999

Saters Triathlon VM 1999 för Säters Kommun digitaltext storlek 2000x350mm
Säters kommunala musikskola, digitalttext, storlek 500x700mm
Akrylmålning av figurer företagskvinna på perrong
Blyteckning av trä industrier i Säters Kommun
renovering av skylten Konsthjulet Kraftstation Säterdalen
Digitalt cd med bilder av Säters genomfart, Säters centrum för Säters Kommun

99/00

Millennium monument : Ritnings och användningsförslag till Säters Kommun
Akrylmålning av Välkommen till trä och kulturstaden Säter och digitalt arbete
Arrangemang i Säters kommun digitalt arbete av olika banderoller

Säters Handelsplats digitalt arbete

Digitalritnings förslag av skyltar och belysning Basarplan

Flamestop, Flammenstop digitalt arbete

Gustafs industrier i Säters Kommun, digitalt arbete
Säterflicka vid riksväg 70 i Säters Kommun, digitalt arbete
Biografteater, akyrlmålning
Sommar i Säters Kommun, akrylmålning

2001

Näringslivsenheten gamla badhuset i Säters Kommun, digitalt arbete
Bankhuset vid rådhustorget i Säters stad, akrylmålning