Akrylmålning av figurer Conny och Kent Säters järnvägstation

Sedan 2004 finns den yttre installationen på järnvägmuseet i Falun Gefle-Dala-Jernväg

Since 2004 exists the extraneous installationen on the railway museum in Falun  Gefle-Dala-Jernväg

Seit 2004 steht die äußere Installationen auf dem Eisenbahnmuseum in Falun Gefle-Dala-Jernväg

Vi som jobba  
Teknik: akrylmålning på plywood
Material: akryl / Acryl / acrylic /
Storlek / Grösse / Dimensions: 1:1
Under renovering av Säters järnvägstation!
   
Säters Järnvägtation med rallare och ånglok en Akrylmålning Stins, Bahnwärter
Akrylmålning av tavlor och figurer Stationhus i Säter med godsvagn, personvagn
Järnvägshistoria på Säters station
Historien                                              1995 fick jag uppdraget att göra ett förslag till Stationshuset. Det blev en modell och en planritning med några illustrationer. Sedan kom en beställning på utsmyckningen. Det blev ombyggnation av väntsalen med väggmålning och personalen. Utvändigt fyra tavlor tillhörande skulpturer och ett lok. Efter invigningen kom sakta men säkert förstöringen och ingen tog på sig ansvaret att underhålla utsmyckningen.
Teknik: akrylmålning på MBF
Material: akryl / Acryl / acrylic / MDF
Storlek / Grösse / Dimensions: 13 x 2,1 m
Plats / Platz / Place: Säters järnvägstation
År/Jahr/Year  1996

Tavla i akryl "Rallare och grushög med spade"Tavla i akrylmålning " ånglok och eldningslucka"Tavla i akrylmålning " Godsvagn och lastaren"Tavla i akrylmålning " Personvagn och kärleksparet, Elsy

 
Texten på brevet i rallarmotivet:
Här uti Sveriges rike, järnbanor läggs an.  Igenom berg och dike, man djärvt sig tränga fram. Igenom skog och parker, utöver bäck och å genom ödemarker, de banor månde gå.
 
Blyteckning, frimärke i A3 storlek
Frimärke Till invigningen doldes konsten bakom ett paket som var 19m lång och 2,3m hög.                                                                  Zur Einweihung wurde die Kunst hinter  einem Paket versteckt, dieses war 19m lang und 2,3m hoch.
Material: papper, Papier, paper
Storlek/Grösse/Dimensions: 700 x 500 mm
Plats/Platz/Place: privat
 
Diesellok vid perrong på Sätersstation
Diesellok
Historien  
Loket byggdes på ASJ i Falun 1955Industri-loket har tidigare används vid Kvarnsvedens pappersbruk 1957. Överfördes till Rättvikskalkbruk 1971 Köptes 1997 av Mf GDJ för Säters järnvägstation. Idag vandaliserad
Jag vill härmed passa på att tackar Gefle-Dala-Jernväg Museiföreningen i Falun för all den hjälp jag har fått under tiden för utsmyckningen. Och för en lyckad ångloks tur under Säterstampen.
Ett stort tack också till Järnvägsmuseum i Grängesberg.
Akrylmålning av figurer företagskvinna på perrong
Företagskvinna
Teknik: akrylmålning på MBF
Material: akryl / Acryl / acrylic / MDF
Storlek/Grösse/Dimensions: 1300 x 1700
 
I boken Säters Järnvägs Historia av Elof Almgren, finns på sidan 103 - 105  under rubriken Säters station lever en beskrivning och bild material av invikningen.
 
Stationshuset innomhus>>

Ett projektarbete under Säters Kommun!

©khkonst.com