Trots allt Oswalt "Hank" Bold"  bilder i ett bildspel

Titel/Title: Trots allt
Idé och vid orgel Christof P.
Bilder av konstnären Oswald "Hank" Bold
Teknik: Digitalfoto, retuschering, förberedelse av bildspel /  Digitalphoto, Retuschung, Forbereitung zum Bildspiel
Technics: Digitalphoto, retouch, preliminaries multislide presentation
Technique: Digitalphoto, retoucher,
Plats/ Platz/ Place: Säters kyrka i samverkan med Mentalvårdsmuseet
År/ Jahr/ Year 2005

 

©khkonst.com