Grafik av äpple, Apfel, apple
Titel/Title: Äpple
Teknik: grafik, graphic art, estampe
Dimensions: 145 x 155 mm
År/ Jahr/ Year  2001

©khkonst.com