Akrylbaserad datagrafik Titel/Title: på väg, auf dem Weg, on way
Titel/Title: på väg
Teknik: akrylbaserad datagrafik, acryl computer graphic art
Dimensions: 1450 x 950 mm
År/ Jahr/ Year  2002

©khkonst.com