Akrylbaserad datagrafik av Bankgården
Titel/Title: Bankhuset
Teknik: akrylbaserad datagrafik, acryl computer graphic art
Dimensions: 150 x 260 mm
Plats/ Platz/ Place: Säters rådhus torget
År/ Jahr/ Year  2002
mera om Säterbostäder

 

 

©khkonst.com