Gamla snickeriet på Skönvik, kosmetik 1900 tals byggnad jugend, Digitalkonst
Titel/Title: Kosmetik
Teknik: digitaltryck, Digitaldrucke, printed matter, digital pression
Dimensions: 260 x 150 mm
Plats/ Platz/ Place: Skönviksateljé i gamla snickeriet
År/ Jahr/ Year  2001
Här visa jag hur ägaren med färg kan försköna fasaden på gamla snickeriet. Som några år senare målades om!
Länk till insidan av min gamla ateljé.

 

©khkonst.com