akrylmålning av Sven på MDF

Titel/Title: Sven
Teknik: akrylmålning på MBF
Material: akryl / Acryl / acrylic / MDF
Storlek/ Grösse/ Dimensions: 1760 x 660 x 25 mm
Plats/Platz/Place: Säters järnvägstation 
År/Jahr/Year  1997
Gefle-Dala-Jernväg Museiföreningen i Falun disponera konstföremålen
Säters järnvägstation
Ett projektarbete under Säters Kommun!

©khkonst.com