Porträttmålning av Farmor
Titel: Farmor Larsson
Material: akryl, Acryl, acrylic
Dimensions: 400 x 600 mm
Plats/ Platz/ Place: Privat
År/ Jahr/ Year  2004
privat ägo

©khkonst.com