Anette Kruse Porträttmålning i akryl på dörren
Titel: Anette Kruse
Material: akryl, Acryl, acrylic
Dimensions: 400 x 600 mm
Plats/ Platz/ Place: Privat
År/Jahr/Year  1996
privat ägo

©khkonst.com