Carola Kruse porträttmålning i akryl på duk
Titel: Carola Kruse
Material: akryl på duk, Acryl auf Tuch, acrylic on cloth
Teknik: akrylmålning, acyrlmalerei, acrylpainting
Dimensions: 460 x 610 mm
Plats/ Platz/ Place: Privat
År/ Jahr/ Year  1995
privat ägo

©khkonst.com