Akylmålning av Stinsen på MDF Titel/Title: Stins
Teknik: akrylmålning på MBF
Material: akryl / Acryl / acrylic / MDF
Storlek/ Grösse/ Dimensions: 1800 x 580 x 25mm
Plats/ Platz/ Place: Säters järnvägstation 
År/ Jahr/ Year  1997
Gefle-Dala-Jernväg Museiföreningen i Falun disponera konstföremålen
Säters järnvägstation
Ett projektarbete under Säters Kommun!

©khkonst.com