Akrylbaserad datagrafik av Vattern
Titel/Title: Vattern
Teknik: akrylbaserad datagrafik, acryl computer graphic art
Dimensions: 250 x 340 mm
År/ Jahr/ Year  2001
Originalet kommer ifrån Vättern och i Hamburg

©khkonst.com