Rankhyttans Herrgård med Gustav Wasa i snön Digitalkonst
Titel/Title: Jul 2000 Rankhyttans Herrgård
Teknik: digitaltryck, Digitaldrucke, printed matter, digital pression
Dimensions: 120 x120 mm
CD cover
År /Jahr /Year / année 2000
Gustav Vasas gästabud, Rankhyttans Herrgård, digital tryck, affisch, poster
Affisch: Gustav Vasas Gästabud
Broschyr i A5 format  sidor
Teknik: digitaltryck, Digitaldrucke, printed matter, digital pression
Dimensions: 297x420 mm

©khkonst.com