Stenkista 
Titel/Title: Stenkistan
 
Material: Granit
Storlek/ Grösse/ Dimensions:30x30x20 cm
Pris: 8000:-
 
 
höstglädje relief i Garbergsgranit
Titel/Title: Höstglädje
 
Material: Garbergsgranit
Storlek/ Grösse/ Dimensions: 30x50 cm
privat ägo

 

 

Naturlig skulptur i sten

 
Titel/Title: Naturlig  
   
Material: granit och porfyr  
Storlek/ Grösse/ Dimensions: 30 x 28 cm  
Lånat till Naturum i Siljansnäs  
 

 
Titel/Title: Drope
Material: porfyr
Storlek/ Grösse/ Dimensions:
 
Porfyrvatten etikett med Blyberg och Porfyrverket Porfyrvatten med en porfyrsten
Titel/Title: Porfyrvatten
Material: pappersedikett och en glasflaska med en porfyrsten
Storlek/ Grösse/ Dimensions: 90 x 67 mm
Min ide utgår ifrån att fylla flaskan med källvatten ifrån Älvdalen och at fästa den
ädla Porfyrstenen på eller helst i flaskan.
 
 
Vandringsutställning:
Dalarnas diamant i Särna Skogshalla - Lomkällan
Älvdalen Porfyrmuseet

 

©khkonst.com