träskulptur av en padda

Padda
Material: lärk trä, järn, elektronik
Lärchenholtz, Eisen, Elektronik
larch-tree, iron, electronic
Storlek/ Grösse/ Dimensions: 1000x700
År/Jahr/Year  1996

©khkonst.com