Säters kommun

Mentalvårdsmuseet

Vårdcentralen i Säter

REHAB-Center

Falu gruva

Film och Biografmuseet

Säterbostäder

Hedemorabostäder

Svenska kyrkan

Hedemora kommun

Isskulptur Skid-VM Falun 2015