Peltor trådlös komminkation i flygplan
 
Produkt: FCA 284
Sändaren Free-Com Air och mottagaren Nova air testas i ett Cessna plan. Liknade test gjordes tidigare i en av Sterners helikopter med god resultat. Här befinner vi oss på Dala Airport med Flugkaptenen Ole Wiman som kommunicera med en passagerare.
PDF dokument första generation
Uppfinningar i kort text return