Välkommen till ateljén!

 

På min hemsida vill jag presentera några av mina verk både i teknik och konstens värld.

 

  Med vänliga hälsningar  

khkonst min hand

Min senaste uppdatering sker på : art.khkonst

Jag finns på Instagram under KarlH Kruse och khkonst

Youtube