Väggmålning av Janne på Skönvik

Ljustern sett ifrån Skönvik
REHAB-Center på Skönvik