Teatergruppen i Säters Kommun använder lokalen till lager.