Väggmålning av Konstnären har Konsten att nära sig

Väggmålning av Låt det onda gå under och det goda få gro för att få lugn och ro.

   

Människan fungerar som ett batteri

 försvinner den ena polen

 försvinner ENERGIN

 Kurt Söderlund

Der Mensch funktioniert wie eine Batterie

Wenn der eine Pol ausfällt,

verschwindet die ENERGIE.

 

Julen vid ljuset av stearinljus sken,

då minns vi barndomens glimtar.

En julgran med sina ljus

ger fredens strömmar i våra hjärtan.

Årets sorger långsamt försvinna och lugnet

äntligen sig infinna.

En dag,  kan inte  vackrare bli,

än julen vid stearinljus sken.

 

Weihnachten bei Kerzenschein

Die Kindheit fällt uns wieder ein.

Ein Weihnachtsbaum mit seinen Kerzen

Lässt Frieden strömen in unseren Herzen.

Des Jahres sorgen langsam schwindet

und Ruhe endlich Einkehr findet.

Ein Tag, er kann kaum schöner sein,

als Weihnachten bei Kerzenschein.

Wolfgang Metzer

Guds kraft är gratis

Satans kraft kostar

 

Die Kraft Gottes ist umsonst

die Kraft vom Teufel kostet.

KarlH Kruse

Jorden skapades av Gud

byggdes upp av bönder

och hantverkare

men

förstördes av byråkrater

och kemister.

Die Welt wurde von Gott geschaffen

von den Bauern und Handwerkern

aufgebaut

und

verstört von Bürokater

und Chemister.

KarlH Kruse

Maten är koppens hälsa och väl.

Det har vi funnit i Sikfors herrgårds själ.

Vi trivdes i alla rum atmosfär.

Fam. Larsson/Kruse

 

 

Hellre en god människa

än en ond religiös.

Eher ein guter Mensch

als ein böser frommer.

Gud är den som gör helt det som har gått sönder.

När evigheten får bo i mitt hjärta.

Föds tiden i mina händer och allting finner sin plats.

 

Tankar blir ord

ord blir handling

handling blir vana

vana blir karaktär.

 

Gedanken werden Worte

Worte werden Handlung

Handlung wird Gewohnheit

Gewohnheit wird Charakter.

 

Lita aldrig på en advokat

han är också bara en människa.

Vertraue niemals einen Rechtsanwalt

er ist auch nur ein Mensch.

KarlH Kruse

Samhället är inte bättre än

den ondaste och fattigaste

människan.

Die Gesellschaft ist nicht besser

als der böseste und ärmste

Mensch.

Relation till Gud har ingen omväg

KarlH Kruse

Die Beziehung zu Gott hat keinen  Umweg.

Människan kan födas vad som helst.

Det är arvet, uppfostran, kulturen och omgivningen

som forma den.

KarlH Kruse

 

Unsere toten Nachbarn werden auch einmal sterben.

KarlH Kruse

Drömmar är gratis

drömmar behöver inte skötas

drömmar kan avslutas, när det blir tråkig eller tokig.

KarlH Kruse

Wenn wir jeden Tag alle "Das Gute" wollen.

Brauchen wir "Gott jeden Tag" nur ein paar Minuten geben.

Dann würden wir alle ein "grosses Wunder" Erleben.

KarlH Kruse

Väggmålning av Låt Gud vara med Er, Lass Gott mit dir sein