Tall i akryl

Tall
Teknik: akryl illustrationsmålning
Material: Trä, Holtz, monitor
Storlek/ Grösse/ Dimensions: 3400 x 600mm
År/Jahr/Year  2011
Plats/Platz/Place: Mentalvårdsmuseet i Säter
Se här, sehe hier, look here
Homeside  /
<< return