fotokonst av hästar, Pferde, horse
Titel/Title:  Hästar
Material: Tryck / Drucke / printed matter / impression
Dimensions: 300x420 / 420x600 / 600x840 / 500x700, 700x1000mm
Plats/ Platz/ Place: Ljustern
År/ Jahr/ Year  2003

©khkonst.com