fotokonst av Höstguld, Herbstgold, autumngold
Titel/Title: Höstguld
Material: Digital tryck / Drucke / printed matter / impression
Dimensions: 300x420 / 420x600 / 600x840 / 500x700 / 700x1000mm
Plats/ Platz/ Place: Skönvik
År/ Jahr/ Year  2001

©khkonst.com