Installationsförslag blev knyckt av Sala Kommun under Sala Silvergruvas ledning