Sala Silvergruva symbol

Installationsförslag blev stulen av Lena Waxell under ledningen av Sala Kommun >>>