Porträttmålning av Mormor
Titel: Mormor Sjögren
Material: akryl på duk, Acryl auf Tuch, acrylic on cloth
Dimensions: 460 x 610 mm
Plats/ Platz/ Place: Privat
År/ Jahr/ Year  1996
privat ägo

©khkonst.com