Porfyrsten innan bearbetning

Porfyrsten under digitalt arbete

Porfyrsten åter på arbetsbänken
Innan Digitalt  

Här gör jag ett försök att skapa en bild på Porfyrstenen i ett foto retuscherings program innan verklighetens stenhårda arbete.

Return

©khkonst.com