Samarkant EU byar i Gamlameken  
EU-byar samarkand i Smejebacken Förslag skiss
Utställningsmonter EU byar

©khkonst.com