Ljus improvisationer vid Sala Silvergruva
Infarten på dagen Sala Silvergruva Infarten på kvällen förslag Sala Silvergruva
Infarten på dagen

Förslag för belysning av statyn

   
Drottnings Christinas Schacht beljusning av Drottnings Christinas Schacht
Drottnings Christinas Schacht

Belysning av Christinas Schakt

   
Länk till: Ljus improvisationer  

©khkonst.com