Säters Kommun Millennium Monument skultur i cortenstål Mellan stenarna skapades vår framtid
Mellan stenarna förvaras vårt förflutna
Säters Kommunkarta
Zwischen den Steinen wurde unsere Zukunft erschaffen.
Zwischen den Steinen wird unsere Vergangenheit bewahrt.
Säters Gemeindekarte

Between the stones, our future was created

Between the stones, our last is kept

Säter`s municipalitymap
Millennium Monument
Material: Cortenstål
Storlek/Grösse/Dimensions: 1000x2500
Plats/Platz/Place: Lagmannen i Säter vid riksväg 70
År/Jahr/Year  1999 - 2000
 
Idé, konstruktionsritningar och layout som PDF
Millennium Monument logotyp

Millennium Monument skulptur i cortenstål

 
Monumentet symbolisera idag tomheten av vårt samhälle.
Av 96 glasbehållare med innehåll kom endast in ca. 200 dokument
Max 6336 - A3 dokument hade kunnat förvaras med berättelse om vårt tid.
Saknas idag  4st. kommunskyltar i rostfritt stål med kommunvapen och en kort berättelse om Säter, Silvberg, Gustafs och St. Skedvi socken.

Ett projektarbete under Säters Kommun!

©khkonst.com