sten och grus ett stenhjarta skapat av naturen

Stenhjärta

Material: stenar och grus, Steine und Grus, stone and gravel
Storlek/Grösse/Dimensions: 370x 590
privat ägo

©khkonst.com