valnöter bilder ett hjärta, Herz, heart

Valnötshjärta

Material: sandfärg / valnöter
Storlek/Grösse/Dimensions: 310x310
privat ägo

©khkonst.com