Konsthjulets Kraftstation skylt renovering Konsthjulet Kraftstation Säterdalen
Renovering av skylten: Konsthjulets Kraftstation 1927
Invigning 99.08.30
Ritningsförslag till fortsättning av stånggången med fasad och pump i Säterdalen mot Bisberg.

©khkonst.com