Här presenterar  jag några arbeten som jag har utfört till:

RSMH-HOPPET Trolla mig verklig, Digitalt arbete

Teater pjäs            "Trolla mig verklig"
Broschyr, rekvisita, ljud och ljus.
Rekvisita av spruta
Uppfördes på Mentalvårdsmuseet i Säter
Broschyr: Målformuleringar
Broschyr: Målformuleringar
RSMH-Hoppet symbol
Logotyp: RSMH-HOPPET
 
Försättsbladet  till Versamhetsberättelse

©khkonst.com