dekorationsmålning, decorationpainting av diskbänk

dekorationsmålning av handdukhållare

Kök i Källviken
Material: akryl /Acryl / acrylic
Teknik:  Ådring / svampning / marmorering / dekorationsmålning
Technik: Äderung / Schwamm / Marmorierung / Dekorationsmalerei
Technique: Graining / sponge / marble / decor / decorationpainting
Plats/Platz/Place: Falun
År/Jahr/Year  1997

>> nästa sida

©khkonst.com