Säters trä industrier, vy ifrån Gustafs R70 en Blyteckning

Säters träindustrier

Teknik: Blyertsteckning / Bleizeichnung / Leaddrawing
Storlek/Grösse/Dimensions: 270 x 390mm
Plats/Platz/Place: Säters Näringslivskontor
År/Jahr/Year  1999

Ett projektarbete under Säters Kommun!

Tidningen: DALARNAS AFFÄRER

©khkonst.com