Meritförteckning

 Utbildning

Skolansnamn

Kurs Tidsperiod  Kurstid  
Richard Dehmel Schule

Gewerbe Schule  

Gewerge Schule 

Centrala Omskolning

Centrala Omskolning  

Skräddarsydd Adm. utbildning

Turism/Rese industri 

Ide utveckling/starta eget

Prototypverkstad

Säljverkstad

Konstskola Örebro

Kyrkeruds Folkhögskola

Långshyttan Folkeshus

Kyrkeruds Folkhögskola  

Sala Silvergruva/KTH

Älvdalen Porfyrgården 

Grundskola

Maskintekniker  

Skeppsriggare 

Teletekniker

Radio TV rep.

 

Grundutbildn.

Miljöhus

Offentlig utsmyckning

Akrylb. Datorgrafik

Kulturkraft

Akrylb. Datorgrafik

Ljus improvisation

Stendesign 

1954      620315

620401- 631231

640101- 660331

680222- 690824

690825- 700508 

910402- 910809

930823- 940204

940530- 940731

940815- 941021

941017- 950411

010528- 010629

011001- 011231

020513- 020517

021007- 021020

030922- 031031

040913- 041001

8 år

1,5 år

2 år

36v.

36v.

12v.

24v.

6v.

3v.

7v.

5v.

2v.

1v.

2v.

6v.

3v.

 

Anställning och egen verksamhet

Företag  Stad  Arbetsuppgifter Tidsperiod
01.  Maskin­fabrik Rissen

Hamburg

Maskintekniker prakt.

620401- 631231

02.  Fritz Stein "

Skeppsriggare prakt.

640113- 670217
03.  Tidning/Reklam "

Fotomodell

olika tillfällen
04.  Riverside   " Barmästare

höst66- 670621

05.  Walter Hering " Skeppsriggare

670809- 670901

06.  Lantmäteri   Falun Hantlangare 671023- 671208
07.  Gustafsson Foto

Ronneby

Tekniker 1970 un­der ut­bild. *
08.  Erwa Radio Hägersten Tekniker 700601- 700830
09.  Hedbergs Radio TV Falun Tekniker 700901- 711231
10.  Gl produktion " Barmästare/Nattportier 720101- 730430*
11.  Falu Radio TV " Tekniker 720301- 730615*
12.  Bregas Radio TV Berlin Ljud Tekniker 730705- 731031
13.  Säters sjukhus Säter Vik. skötare 731211- 740415

14.  Karl Larsson

Borlänge Tekniker

740212- 781021

15.  Polishuset " Översättare olika tillfällen
16.  Novac elektronik (egen föret.) " Tekniker/Uppfinnare. 781101- 820101
17.  SN service delägare " " Tekniker 820101- 83
18.  Novac sound projekt " Ljudtekniker / försälj.

821215- 91    *

19.  Granada Tele Rent " Tekniker 860901- 870228
20.  Lilla Krogen  " Servitör 880501- 881231*
21.  KHK de­sign (egen föret.) " Inredningsdesign 900702- 91
22.  CBS (Hus tillverkning)  Ronneby Produktkonsult 920703- 921024
23.  Säters Kommun

Säter

Konstnär  951218- 961231

24.  KHK design

" Inred.design/Konstnär 970207- 980724
25.  Säters Kommun TRIATHLON VM  " Mässchef/Reklam 990310- 990716
26.  Säters Kommun Näringslivkontor " Konstnär

990915- 000630

27.  Biografmuseum " "

000821- 001231

28.  Säters Kommun Näringl./Säterbo " 01 olika perioder
29.  Skönviksbolaget  " 011201- 011204
30.  Mentalvårdsmuseum " 02-05 olika perioder
31.  Säterbostäder   " " 02 olika perioder
32.  Hedemorabostäder 

Hedemora

" 03-05 olika perioder
33.  Hedemora Kommun

" 2004 - 2005
34.  Landsting Dalarna   Artolog 2006- 2008
35.  Smedjebacken Kommun   Konstnärlig tekniker 2008- 2008
36,  Mentalvårdsmuseet Säter Konstnärlig tekniker hösten 2009- 2011
37. Säterskommun Kulturförvaltning Säter Kulturassistent 2010 - dec. 2011

Obs. att vissa arbeten sker under samma period *