Akrylbaserad datagrafik av uppställning, Aufstellung, parade
Titel/Title: Uppställning
Teknik: akrylbaserad datagrafik, acryl computer graphic art
Dimensions: 145 x 390 mm
År/ Jahr/ Year  2002

©khkonst.com