Akrylbaserad datagrafik av skydd, Schutz, shelter
Titel/Title: Skydd
Teknik: akrylbaserad datagrafik, acryl computer graphic art
Dimensions: 175 x 280 mm
År/ Jahr/ Year  2002

©khkonst.com