fotokonst av svär icke
Titel/Title:  Svär icke
Material: Tryck / Drucke / printed matter / impression
Dimensions: vykort, Postkarte
År/ Jahr/ Year  2003
Plats/ Platz/ Place: Åmot
Nyhet/ som vykort i Ockelboförsamling

©khkonst.com