fotokonst av Bön, Åmotkyrka
Titel/Title:  Bön
Material: Tryck / Drucke / printed matter / impression
Dimensions: 300x420 / 420x600 / 600x840 / 500x700, 700x1000mm
Plats/ Platz/ Place: Åmot
År/ Jahr/ Year  2003
Nyhet/ som vykort i Ockelboförsamling

©khkonst.com