fotokonst av Crusing lover
Titel/Title:  Crusing lover
Material: Tryck / Drucke / printed matter / impression
Dimensions: 300x420 / 420x600 / 600x840 / 500x700 / 700x1000mm
Plats/ Platz/ Place: Säter
År/ Jahr/ Year  2002
 

©khkonst.com