fotokonst av Vattern, Vättern - Badrum
Titel/Title: Vattern
Material: Digital tryck / Drucke / printed matter / impression
Dimensions: 300x420 / 420x600 / 600x840 / 500x700 / 700x1000mm
År/ Jahr/ Year  2001
Originalet kommer ifrån Vättern och i Hamburg

©khkonst.com