Ockelbo och Åmot kyrka, Digitalt bildspel ljus och ljudillustrationer      

Titel/Title: En ljusillustration av Ockelbo och Åmotkyrka
Teknik: Digitalfoto, retuschering, bildspel / Digitalphoto, Retuschung, Bildspiel
Technics: Digitalphoto, retouch, multislide presentation
Technique: Digitalphoto, retoucher,
Plats/ Platz/ Place: Ockelbo och Åmotsbruk
År/ Jahr/ Year 2004
Ljudbordet

©khkonst.com